GERARDO NAPOLI

Gerardo Napoli's avatar [GerryNap]

Yellow Life

Rain
[yellow life] Black&White rain
Microphone
[yellow life] Black&White microphone
Pencils
[yellow life] Black&White pencils
Rose
[yellow life] Black&White rose
Flock of Birds
[yellow life] Black&White flock of birds
Violins
[yellow life] Black&White violins
Very sad Flowers
[yellow life] Black&White very sad flowers
Chess
[yellow life] Black&White chess
Flowers with Shadows
[yellow life] Black&White flowers with shadows